Λύσεις και Υπηρεσίες στον Τομέα της Υγείας

 

Η υγεία αποτελεί τον τομέα στον οποίο έχουμε συσσωρεύσει ξεχωριστή εμπειρία, ενώ το αποτύπωμά μας είναι διακριτό στα σημαντικότερα έργα ηλεκτρονικής υγείας και στη διαμόρφωση της πολιτικής μεταρρυθμίσεων στο χώρο, ώστε να έχουμε καταξιωθεί μεταξύ των ηγετικών δυνάμεων που οδήγησαν την ψηφιακή υγεία στον 21ο αιώνα. Η εικοσαετής μας διακεκριμένη πορεία, εγγυάται για τους πελάτες της REFORMER κορυφαίο επίπεδο συνεργασίας στα παρακάτω:

  • Σχεδιασμό σύνθετων έργων, τα οποία με τον ιδανικό συνδυασμό υπηρεσιών, εξειδικευμένου λογισμικού, καινοτόμου εξοπλισμού και πολύπλευρης τεχνογνωσίας μπορούν να προσφέρουν λύσεις σε οργανισμούς με διαφορετικό και ευρύ φάσμα αναγκών και λειτουργιών.
  • Διαχείριση έργων, των οποίων η πολυπλοκότητα αφορά, πέρα από τις λύσεις αυτές καθεαυτές, την εμπλοκή μεγάλου αριθμού μονάδων υγείας (νοσοκομείων, δομών πρωτοβάθμιας υγείας, κόμβων αιμοδοσίας κλπ) και φορέων υλοποίησης και χρηματοδότησης, τις επιχειρησιακές προκλήσεις ειδικά σε σχέση με την αφομοίωση των λύσεων από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τις απαιτήσεις για ενοποιημένη υλοποίηση σε ανομοιογενείς μονάδες υγείας.
  • Συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς, με τους οποίους συνυπάρχουμε σε ένα οικοσύστημα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας και σε κοινή προσπάθεια για την εφαρμογή στο ελληνικό σύστημα υγείας των βέλτιστων πρακτικών από τις πλέον προηγμένες χώρες.
  • Παρακολούθηση των τεχνολογικών, κανονιστικών και εμπορικών εξελίξεων, ώστε να βρισκόμαστε διαρκώς σε θέση να επιλέξουμε και να προτείνουμε τις βέλτιστες μεθόδους αξιοποίησης των εκάστοτε καινοτόμων εφαρμογών, όπως η Tηλεϊατρική, IoT (internet of things), Artificial Intelligence, σε συνδυασμό με την τηλεπικοινωνιακή επανάσταση των δικτύων 5G.
  • Εξειδικευμένες συμβουλές σχετικά με τα οικονομικά και το management υγείας με τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν, σε σχέση με τη γενική επιστημονική προσέγγιση. Το εύρος της εμπειρίας μας καλύπτει κάθε πτυχή του τομέα της υγείας εκτός της ιατρικής και νοσηλευτικής πράξης αυτής καθεαυτής και έτσι οι συμβουλές μας μπορεί να αφορούν ένα αντίστοιχα ευρύ φάσμα.
  • Παροχή εξειδικευμένων συμβουλών για τη δραστηριοποίηση των πελατών μας στον τομέα της υγείας, είτε επιθυμούν να εισέλθουν στον τομέα, είτε να αυξήσουν το αποτύπωμά τους.
  • Εντοπισμό της τεχνογνωσίας από άλλους τομείς, που μπορεί να τύχει εφαρμογής στην υγεία, ώστε να στηριχτεί τόσο η δραστηριοποίηση νέων οργανισμών στο χώρο, όσο και η ενδυνάμωση άλλων, οι οποίοι επιχειρούν ήδη.
Share this...
Share on LinkedIn
Linkedin